Мартин Штраубе – Martin Straube

Шість вебінарів – Sechs Webinare
Робота з травмою. Шість вебінарів. Початок о 20:00

03.06.22.  Травма та травматичні розлади                    
03.06.22.  Основи кризової  та травматологічної педагогіки 
14.06.22.  Травма: особливості у дітей
15.06.22.  Самодопомога
22.06.22.  «Безпечний простір»
23.06.22.  Дисоціативні розлади

Umgang mit Trauma. Sechs Webinare. Beginn um 19:00

03.06. 22.  Trauma und Traumafolgestörungen 
03.06. 22.  Grundlagen der Notfall- und Traumapädagogik                   
14.06.22.  Trauma. Die Besonderheit bei Kindern.
15.06.22.  Selfcare 
22.06.22. “Der sichere Ort” 
23.06.22. Dissoziation und dissoziative Störungen.